Developer

Tricorp Development

je konzorcium renomovaných zahraničných a domácich developerských spoločností.

Cresco

Spoločnosť Cresco Group vznikla v roku 1992 v Bratislave, kde úspech jej prvých projektov zabezpečil ďalšie rozvíjanie portfólia a umožnil jej vybudovať zázemie uznávanej a dôveryhodnej spoločnosti. Svoju činnosť zameriava na akvizície, plánovanie, dizajn a výstavbu rôznych typov nehnuteľností. Prioritnou sú rezidenčné projekty, kde práve vysoká miera záujmu klientov a predajnosti je dôkazom úspešného spojenia kvality, estetickosti a praktického využitia.

Od svojho vzniku zrealizovala viac ako 2000 rezidenčných jednotiek. K významným projektom patrí Projekt III Veže so 633 bytmi, ktorý bol v roku 2009 ocenený časopisom CIJ ako najlepší rezidenčný projekt na Slovensku, výstavba viac ako 300 rodinných domov v Rusovciach a v neposlednom rade práve končiaca 1. Etapa projektu Slnečnice so 72 rodinnými domami a 200 bytmi. Neoddeliteľnou súčasťou portfólia spoločnosti sú projekty zmiešaného alebo čisto komerčného využitia.

Administratívne a multifunkčné objekty realizované Cresco Group sú určené pre širokú klientelu z radov domácich aj medzinárodných spoločností, príkladom je Španielska ambasáda, rezidencia Veľvyslanca USA alebo polyfunkčný objekt na Poštovej ulici v Bratislave.

Viac informácií nájdete na stránke www.cresco.sk

Avestus Real Estate

Avestus Real Estate je popredná developerská, investičná a poradenská skupina, ktorá sa orientuje najmä na dynamické trhy strednej a východnej Európy.  Je developerskou odnožou spoločnosti Avestus Capital Partners, významného medzinárodného investora v oblasti nehnuteľností, ktorá vlastní a spravuje majetok v hodnote 8 miliárd eur a poskytuje kompletný servis služieb. Viac informácií nájdete na stránke www.avestusrealestate.com.